“Meten is weten. Dat is geen flauwekul. Informatisering en automatisering bieden uitstekende mogelijkheden hiervoor. Vaak nog beter dan organisaties zich realiseren. Ze maken onvoldoende gebruik van de kansen van uitgekiende informatie en daarbij behorende systemen.”

Elk bedrijf creëert en verzamelt informatie. Het is broodnodig voor het houden van overzicht op de bedrijfsvoering. Voor het nemen van afgewogen en gefundeerde beslissingen. En is dus ook van invloed op het bedrijfsresultaat. Voor het verwerken en samenvatten van de informatie zijn systemen nodig en uiteraard hardware.

BVBICT richt zich op het verbeteren en veranderen van informatiesystemen door te inventariseren op welk niveau huidige systemen zich bevinden en welke informatie ze genereren. Door eerst te bepalen waar organisatie en mens staat, is het mogelijk om vanuit de bedrijfsvisie en -wensen een realistisch groeiplan op te stellen.

Eén van de door BVBICT gebruikte methoden is SPOT: Services, Processen, Organisatie en Techniek. Een grondige wijze om diensten van en processen in een organisatie in beeld te brengen, kwaliteit te bepalen en de stand van de ICT-organisatie en de techniek te omschrijven. Met deze informatie als uitgangspunt kun je verder werken aan het formuleren en realiseren van nieuwe doelstellingen of verbeteren van bestaande structuren.